Inloggen
Ga terug

Privacy Policy

In deze privacy policy wordt beschreven hoe Internet service Nederland B.V. (‘ISN’) omgaat met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van online en mobiele diensten.

Deze privacy policy is van toepassing op personen en bedrijven die een account aanmaken op één van de websites van ISN of via een app van ISN.

Wanneer u een account aanmaakt of zich met uw e-mailadres aanmeldt voor een digitale dienst, dan kunt u bepaalde informatie over uzelf invullen. Bij het aanmaken van een account zijn niet alle gegevens verplicht. Het is voldoende als u de verplichte velden invult.

Maakt u gebruik van een dienst van ISN, dan kan uw account worden gekoppeld aan uw social media account, zoals YouTube, Facebook of Twitter. Deze koppelingen maken het makkelijker om gebruik te maken van onze diensten, maar zijn in het algemeen niet verplicht. ISN heeft geen toegang tot uw social media account.

Daarnaast worden de gegevens die u aan ons verstrekt verzameld en verwerkt, bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt of een online leenaanvraag doet. Ook de voorkeuren die u opslaat in uw profiel worden door ons bewaard.

ISN verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens:
• voor de registratie en administratie van uw gebruik van onze online en mobiele diensten;
• voor de verzorging van onze online en mobiele diensten;
• om u te ondersteunen bij het gebruik van die diensten, u inlichtingen te geven of om op uw vragen te reageren;
• om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
• om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die worden gebruikt voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn niet meer tot de gebruiker herleidbaar. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om aanbiedingen of informatie over de diensten van ISN toe te zenden. Via uw account kunt u zich altijd weer afmelden voor het ontvangen van de hiervoor bedoelde aanbiedingen en informatie.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
ISN heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere derden, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging en bewaartermijn
ISN draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd, zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Persoonsgegevens worden zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Via uw account kunt u de belangrijkste gegevens zelf inzien en direct aanpassen. U kunt ook een gespecificeerd verzoek tot ons richten door een e-mail te sturen naar info@isn.nl, onder vermelding van uw bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon en het adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
ISN kan deze privacy policy wijzigen. U wordt geadviseerd deze privacy policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2014.